Κέντρο Αποκατάστασης Λόγου & Μάθησης | ΛΟΓΟΥ ΧΑΡΙΣ

 
Αργολίδος 8
153 44 Γέρακας
 
Ωράριο λειτουργίας
 
 
 
Γίνετε ο πρώτος από τους φίλους σας στον οποίο αρέσει
 
 
 
 

Υπηρεσίες - ΛΟΓΟΥ ΧΑΡΙΣ Κέντρο Αποκατάστασης Λόγου & Μάθησης

 

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

 
Η Λογοθεραπεία είναι μια από τις επιστήμες που μελετούν τις διαταραχές του λόγου που εμφανίζονται στα παιδιά και στους ενήλικες. Μελετά τις αιτίες που τις προκαλούν καθώς επίσης και ποια θα είναι η εξέλιξη αυτών. Ενημερώνει τους γονείς για τους τρόπους πρόληψης από αυτές και αναλαμβάνει, σε συνεργασία πολλές φορές και με άλλες ειδικότητες, την αντιμετώπισή τους.

Στην λογοθεραπεία λέγοντας διαταραχές λόγου αναφέρουμε όλες τις αποκλίσεις από την φυσιολογική εξέλιξη του λόγου. Οι αποκλίσεις αυτές μπορεί να αφορούν:

  • Τον τομέα της κατανόησης του λόγου. Όταν δηλαδή το παιδί δυσκολεύεται να κατανοήσει τι είναι αυτό που του λέμε και δυσκολεύεται να ακολουθήσει εντολές οι οποίες του δίνονται προφορικά.
  • Το λεξιλόγιο του παιδιού. Το λεξιλόγιο του μπορεί να είναι πολύ φτωχό για την ηλικία του και δυσκολεύεται να κατονομάσει αντικείμενα τα οποία γνωρίζει.
  • Τον τρόπο που εκφράζεται το παιδί, όπου το παιδί μπορεί να παραλείπει λέξεις σε μια πρόταση π.χ Εγώ μπάλα, αντί Εγώ παίζω μπάλα, λανθασμένη σύνταξη της πρότασης, καθώς επίσης και λανθασμένη χρήση προσώπου, χρόνου ρημάτων,άρθρων κτλ.
  • Την εκφορά των φθόγγων όπου έχουμε παραλείψεις μεμονωμένων φθόγγων π.χ.(νεό) αντί (νερό) ή σε συμπλέγματα συμφώνων (δέντο) αντί (δέντρο), αντικαταστάσεις φθόγγων π.χ. (μέθα) αντί (μέσα) και λανθασμένο σχηματισμό των φθόγγων.
  • Την ροή του λόγου. Πολλά παιδιά μιλάνε πολύ γρήγορα με αποτέλεσμα συχνά να παραποιούν τις λέξεις που παράγουν ή να (τρώνε) λέξεις. Άλλα πάλι παιδιά κομπιάζουν όταν μιλάνε και επαναλαμβάνουν έναν φθόγγο ή μια συλλαβή (π-π-π-πάνω,κο-κο-κο-κότα) ή κάνουν επιμήκυνση φθόγγων (όοοοταν). Συχνά τα συμπτώματα που παρουσιάζονται σε αυτά τα παιδιά συνυπάρχουν με ένταση στα αρθρωτικά όργανα ομιλίας ή και με κάποιες κινήσεις του σώματος και του προσώπου.
  • Την φώνηση (πολύ ψιλή ή πολύ βραχνή φωνή).


Τα αποτελέσματα που θα υπάρξουν εξαρτώνται από την φύση των δυσκολιών, από τον βαθμό της διαταραχής καθώς επίσης και από την έγκαιρη διάγνωση της διαταραχής. Όσο νωρίτερα γίνει η διάγνωση τόσο καλύτερη η πρόγνωση.

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η Εργοθεραπεία είναι η εφαρμοσμένη επιστήμη και το επάγγελμα που παρέχει εξειδικευμένη θεραπευτική αγωγή, για να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν, να επανακτήσουν και να διατηρήσουν ικανότητες απαραίτητες για να συμμετάσχουν σε όλες τις εκφράσεις της ζωής τους.

Η Εργοθεραπεία προσφέρει σε ένα παιδί την ικανότητα και την αυτοπεποίθηση να ανταπεξέλθει και να ανταποκριθεί με επιτυχία σε οποιαδήποτε δραστηριότητα. Πράγματα που για άλλα παιδιά γίνονται αυτόματα, για άλλα παιδιά χρειάζεται ειδική προετοιμασία.

Η Εργοθεραπεία εντοπίζει τις δυσκολίες του παιδιού, διερευνά τις αιτίες τους και το βοηθά να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να καταφέρει ότι και τα παιδιά της ηλικίας του.

Επειδή η εργοθεραπεία δεν είναι και δεν λειτουργεί ως μάθημα, αρέσει πολύ στα παιδιά που έρχονται σε επαφή μαζί της. Ο/Η εργοθεραπεύτρια/ης χρησιμοποιεί πολλά παιχνίδια κάθε τύπου, ομαδικά, ατομικά, κινητικά, επιτραπέζια, συναρμολόγηση, επιδεξιότητας, φαντασίας, παραδοσιακά, αυτοσχέδια κ.α. Τέτοια ώστε να ανταποκρίνονται στους θεραπευτικούς στόχους που έχει θέσει.

Το παιδί λοιπόν που θα παραπεμφθεί σε έναν εργοθεραπευτή θα αξιολογηθεί, όσον αφορά τις ελλείψεις και τις ανάγκες του, μέσα από την παρατήρηση και την χορήγηση ειδικών τεστ δραστηριοτήτων. Στη συνέχεια ο θεραπευτής θα προσεγγίσει το παιδί και θα κάνει μαζί του δραστηριότητες που θα αποσκοπούν στη συμπλήρωση των ελλείψεων του.